ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Contributions in New World Archaeology

Issn: 2080-8216
Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Www: http://www.archeo.uj.edu.pl/contributions
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; ANTHROPOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Archeologia
Języki publikacji: angielski, hiszpański
Redakcja: Uniwesytet Jagielloński - Instytut Archeologii ul. Gołębia 11, pok. 306 Gołębia 11, pok. 306 31-007 Kraków Małopolskie, Małopolskie, PL tel: +48 126631595 e-mail: cnwajournal[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Janusz Krzysztof Kozłowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20145B
20135B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.