ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning, Navigation and Beyond

Issn: 0973-2136
Wydawca: Centre for Geoinformation Technologies at A221 Mangal Apartments, Vasundhara Enclave, Delhi 110096, India
Www: http://mycoordinates.org/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; MARINE; GEOGRAPHY; PHYSICAL; GEOSCIENCES; MULTIDISCIPLINARY; MULTIDISCIPLINARY SCIENCES; TELECOMMUNICATIONS;
Dyscypliny naukowe: Geodezja i kartografia, Transport
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Center for Geoinformation Technologies ul. 50 A Pocket A 50 A Pocket A 110 096 Delhi India tel: +91 11 22632607 fax: +91 11 22632607 e-mail: bal[malpka]mycoordinates[kropka]orgabc Redaktor naczelny: Bal Krishna

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20126B
20116B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.