ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Administracja.Teoria-Dydaktyka-Praktyka

Issn: 1896-0049
Wydawca: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów
Www: http://www.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/kwartalnik-administracja
Kategorie wg. Thomson-Reuters LAW; MANAGEMENT; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Nauki o administracji, Prawo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów ul. ul.Cegielniana 14 ul.Cegielniana 14 35-310 Rzeszów podkarpackie, podkarpackie, PL tel: 17 867 04 57 fax: 17 867 04 99 e-mail: czasopismo[kropka]administracja[malpka]wspia[kropka]euabc Redaktor naczelny: Ludwik Żukowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.