ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud

Issn: 0137-2815
Wydawca: KGHM Cuprum sp. zo.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe
Www: http://www.cuprum.wroc.pl/naukowo-techniczne-gornictwa-rud-15
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; GEOLOGY; GEOSCIENCES; MULTIDISCIPLINARY; MINING & MINERAL PROCESSING;
Dyscypliny naukowe: Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi, Geologia, Budowa i eksploatacja maszyn, Górnictwo i geologia inżynierska, Inżynieria środowiska
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: KGHM Cuprum sp. zo.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8 gen. Wł. Sikorskiego 2-8 53-659 Wrocław Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, PL tel: 71 78 12 201 fax: 71 344 35 36 e-mail: kghm[malpka]cuprum[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jan Butra

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20143B
20133B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.