ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences

Issn: 2084-980X
Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Www: http://www.wydawnictwo.umlub.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters SUBSTANCE ABUSE; MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL; PHARMACOLOGY & PHARMACY; PLANT SCIENCES; TOXICOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Medycyna, Stomatologia, Nauki farmaceutyczne
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką ul. Chodźki 4a Chodźki 4a 20-093 Lublin PL tel: +48 81 535 73 91 e-mail: jolka[kropka]kotlinska[malpka]umlub[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jolanta Helena Kotlińska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20147B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.