ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Advanced Logistic Systems

Issn: 1789-2198
Wydawca: Uniwersytet w Miszkolcu
Www: http://web.alt.uni-miskolc.hu/als/main_en.htm
Kategorie wg. Thomson-Reuters MANAGEMENT; TRANSPORTATION; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: University of Miskolc ul. Miskolc-Egyetemváros Miskolc-Egyetemváros H-3515 Miskolc HU tel: 36/46-565-111/1739 fax: 36/46/563-399 e-mail: gkalt[malpka]uni-miskolc[kropka]huabc Redaktor naczelny: Bela Illes

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20145B
20135B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.