ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Czasopismo Geograficzne

Issn: 0045-9453
Wydawca: Polskie Towarzystwo Geograficzne
Www: http://www.geogr.uni.wroc.pl/11_czasopismo.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters GEOGRAPHY; PHYSICAL;
Dyscypliny naukowe: Geografia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Redakcja "Czasopisma Geograficznego" ul. pl. Uniwersytecki 1 pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 713752295 fax: 713435184 e-mail: czasopismo[kropka]geograficzne[malpka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Piotr Migoń

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20142B
20133B
20122B
20112B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.