ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Człowiek i Społeczeństwo

Issn: 0239-3271
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Www: http://czlowiek.amu.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; PHILOSOPHY; RELIGION; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Psychologia, Socjologia
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89 Szamarzewskiego 89 60-568 Poznań PL tel: 61 829 2210 e-mail: czlowiek[malpka]amu[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Grzegorz Dziamski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20147B
20137B
20126B
20116B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.