ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Decision Making in Manufacturing and Services

Issn: 1896-8325
Wydawca: AGH University Press
Www: http://www.dmms.agh.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters MANAGEMENT; TRANSPORTATION; COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; MATHEMATICS; APPLIED; OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Matematyka, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria produkcji, Transport
Języki publikacji: angielski
Redakcja: AGH University ul. ul. Gramatyka 10 ul. Gramatyka 10 30-067 Krakow PL tel: 48126173992 fax: 48126173984 e-mail: DMMS[malpka]agh[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Tadeusz Sawik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
201410B
201310B
20124B
20114B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.