ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Advances in Agricultural Sciences

Issn: 1230-1353
Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Www: http://www.zut.edu.pl/index.php?id=7541
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; DAIRY & ANIMAL SCIENCE; MULTIDISCIPLINARY; BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS; BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; IMMUNOLOGY; INFECTIOUS DISEASES; MICROBIOLOGY; VETERINARY SCIENCES; VIROLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Mikrobiologia, Agronomia, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych, Zootechnika, Nauki weterynaryjne, Biologia medyczna
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie ul. Doktora Judyma 26 Doktora Judyma 26 71-466 Szczecin Zachodniopomorskie, Zachodniopomorskie, Polska tel: 91 449-67-52 e-mail: dziekanat[malpka]zut[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Antoni J. Furowicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.