ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Department of Applied Econometrics Working Papers

Issn: 2084-4573
Wydawca: Zakład Ekonometrii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Www: http://www.sgh.waw.pl/instytuty/zes/wp/
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; SOCIAL SCIENCES; MATHEMATICAL METHODS;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Zakład Ekonometrii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa ul. ul. Madalińskiego 6/8 ul. Madalińskiego 6/8 02-513 Warszawa PL tel: 22 564 9256 e-mail: marek[kropka]gruszczynski[malpka]sgh[kropka]waw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marek Gruszczyński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.