ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Dermatologia Dziecięca

Issn: 2082-999X
Wydawca: Aktiv-Press Grażyna Burzyńska
Www: http://www.aktiv-press.2a.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ALLERGY; DERMATOLOGY; NUTRITION & DIETETICS;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: polski
Redakcja: Aktiv-Pres Grażyna Burzyńska ul. ul. Konstruktorska 6 pok. 118 ul. Konstruktorska 6 pok. 118 02-673 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 853 50 79 fax: 22 853 50 79 e-mail: aktiv-press[malpka]stegny[kropka]2a[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Kaszuba

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20151B
20141B
20131B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.