ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

DIALOGI POLITYCZNE. FILOZOFIA, SPOŁECZEŃSTWO, PRAWO

Issn: 1730-8003
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Www: http://www.biopolitics.umk.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters PHILOSOPHY; ETHICS; LAW; POLITICAL SCIENCE; SOCIAL SCIENCES; BIOMEDICAL;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Nauki o polityce, Socjologia, Prawo, Ekologia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Batorego 39L Batorego 39L 87-100 Toruń kuj.-pom., kuj.-pom., PL tel: 566112157 fax: 566112119 e-mail: biopolitics[malpka]umk[kropka]plabc Redaktor naczelny: Łukasz Dominiak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20123B
20113B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.