ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Discussiones Mathematicae Graph Theory

Skrot: DISCUSS MATH GRAPH T
Issn: 1234-3099
Eissn: 2083-5892
Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
Www: http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/gt/
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; THEORY & METHODS; MATHEMATICS; APPLIED;
Dyscypliny naukowe: Matematyka, Informatyka – dziedzina nauk matematycznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Uniwersytet Zielonogórski ul. ul. Prof. Z. Szafrana, 4a ul. Prof. Z. Szafrana, 4a 65-516 Zielona Góra Lubuskie, Lubuskie, PL tel: 683282883 e-mail: discuss[malpka]wmie[kropka]uz[kropka]zgora[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mieczysław Borowiecki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201515A
201410B0.2820.00.00108
201310B
20128B
20118B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.