ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Drewno

Skrot: DREWNO
Issn: 1644-3985
Wydawca: Instytut Technologii Drewna
Www: http://www.itd.poznan.pl/pl/drewno
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; ENVIRONMENTAL SCIENCES; FORESTRY; MATERIALS SCIENCE; COMPOSITES; PAPER & WOOD;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Ekologia, Inżynieria materiałowa, Drzewnictwo, Leśnictwo
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Technologii Drewna ul. ul. Winiarska 1 ul. Winiarska 1 60-654 Poznań Wielkopolska, Wielkopolska, PL tel: 618492401 fax: 618224372 e-mail: publication[malpka]itd[kropka]poznan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ewa Ratajczak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201515A
201415A0.30.2867.0e-050.047
201315A0.1710.1442.0e-050.014
201215A0.20.05.0e-05
201115A

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.