ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Drogownictwo

Issn: 0012-6357
Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Www: http://www.drogownictwo.sitk.org
Kategorie wg. Thomson-Reuters TRANSPORTATION; ENGINEERING; CHEMICAL; GEOLOGICAL; MECHANICAL; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekologia, Geologia, Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Transport
Języki publikacji: polski
Redakcja: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP ul. ul. Czackiego 3/5 ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa województwo mazowieckie, województwo mazowieckie, PL tel: 22 827 02 58 fax: 22 827 02 58 e-mail: drogownictwo[malpka]sitk[kropka]orgabc Redaktor naczelny: Tadeusz Suwara

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.