ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Dydaktyka informatyki

Issn: 2083-3156
Wydawca: Instytut Techniki/Uniwersytet Rzeszowski
Www: http://www.di.univ.rzeszow.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE; PSYCHOLOGY; SOCIAL; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski, słowacki
Redakcja: Instytut Techniki ul. Pigonia 1 Pigonia 1 35-959 Rzeszów Rzeszów Podkarpackie, Podkarpackie, PL tel: 17 872-10-00 e-mail: apiecuch[malpka]univ[kropka]rzeszow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Aleksander Piecuch

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.