ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Dydaktyka Literatury

Issn: 0324-8682
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanistyczna, Leszno
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; SLAVIC; POETRY; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; PSYCHOLOGY; EDUCATIONAL;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Pedagogika
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie ul. ul. Krótka 5 ul. Krótka 5 64-100 Leszno Polska tel: 0-65-529-47-77 e-mail: e[kropka]kobylecka[malpka]ipp[kropka]uz[kropka]zgora[kropka]plabc Redaktor naczelny: Wojciech Pasterniak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.