ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

"Dyskurs" Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom

Issn: 1895-4197
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Www: http://www.us.szc.pl/dyskurs
Kategorie wg. Thomson-Reuters LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; THEATER;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Sztuki teatralne
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Szczeciński ul. al. Piastów 40b al. Piastów 40b 71-065 Szczecin zachodniopomorskie, zachodniopomorskie, Polska tel: 91 4442713 fax: 91 433 14 66 e-mail: dada[malpka]tstd[kropka]plabc Redaktor naczelny: Danuta Dąbrowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.