ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.

Issn: 1644-6526
Wydawca: Fundacja Dzieci Niczyje
Www: http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRIMINOLOGY & PENOLOGY; PSYCHOLOGY; APPLIED; SOCIAL; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Prawo, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski
Redakcja: Fundacja Dzieci Niczyje ul. Katowicka 31 Katowicka 31 03-932 Warszawa PL tel: (22) 616 03 14 fax: (22) 616 03 14 e-mail: redakcja[malpka]fdn[kropka]plabc Redaktor naczelny: Monika Sajkowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20146B
20136B
20123B
20113B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.