ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ecologia Balkanica

Issn: 1314-0213
Eissn: 1313-9940
Wydawca: University of Plovdiv Publishing House
Www: http://eb.bio.uni-plovdiv.bg
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOLOGY; ECOLOGY; ENVIRONMENTAL SCIENCES; FORESTRY; ZOOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Ekologia, Rybactwo, Leśnictwo, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv ul. 6 Mitropolit Paisii Str. 6 Mitropolit Paisii Str. 4000 Plovdiv BG tel: +359 32 261 565 e-mail: ecologia_balkanica[malpka]abv[kropka]bgabc Redaktor naczelny: Iliana Velcheva

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20148B
20138B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.