ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Economic cybernetics

Issn: 2077-8031
Wydawca: Donetsk national university of Ministry of education and science of Ukraine
Www: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ek/index.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; ECONOMICS; SOCIAL SCIENCES; MATHEMATICAL METHODS; COMPUTER SCIENCE; INFORMATION SYSTEMS; STATISTICS & PROBABILITY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o administracji, Matematyka, Informatyka – dziedzina nauk matematycznych
Języki publikacji: angielski, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Donetsk national university of Ministry of education and science of Ukraine ul. Tcheluskintsev str., 198a, app.533 Tcheluskintsev str., 198a, app.533 83015 Donetsk UA tel: +380-62-3110613 fax: +380-62-3813018 e-mail: s[kropka]levytskyi[malpka]donnu[kropka]edu[kropka]uaabc Redaktor naczelny: Yuriy Lysenko

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20146B
20136B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.