ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

EGITANIA SCIENCIA

Issn: 1646-8848
Wydawca: Guarda Polytechnic Institute
Www: http://www.egitaniasciencia.ipg.pt/
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; BUSINESS; FINANCE; COMMUNICATION; COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; ENGINEERING; CIVIL;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Budownictwo, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Nauki farmaceutyczne
Języki publikacji: angielski, hiszpański, portugalski
Redakcja: Guarda Polytechnic Institute ul. Av. Dr. Sá Carneiro, 50 Av. Dr. Sá Carneiro, 50 6300-599 Guarda Guarda Guarda, Guarda, PT tel: 00351271220100 e-mail: udigeral[malpka]ipg[kropka]ptabc Redaktor naczelny: Teresa Paiva

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.