ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ekonomia i Środowisko

Issn: 0867-8898
Wydawca: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Www: http://www.fe.org.pl/index.php?page=czasopismo-ekonomia-i-srodowisko
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; ENVIRONMENTAL STUDIES; MANAGEMENT; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Kształtowanie środowiska, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Redakcja: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko ul. Sienkiewicza 22 Sienkiewicza 22 15-092 Białystok podlaskie, podlaskie, PL tel: 85 744 60 96 fax: 85 746 04 97 e-mail: wydawnictwo[malpka]fe[kropka]org[kropka]plabc Redaktor naczelny: Elżbieta Broniewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20148B
20138B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.