ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ekonomia i Zarządzanie

Issn: 2080-9646
Eissn: 2300-0813
Wydawca: Politechnika Białostocka
Www: http://www.zneiz.pb.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR; MANAGEMENT; POLITICAL SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Inżynieria produkcji
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Politechnika Białostocka ul. Ojca S. Tarasiuka 2 Ojca S. Tarasiuka 2 16-001 Kleosin-Bialystok Kleosin k. Białegostoku Podlaskie, Podlaskie, PL tel: 085 746 98 25 fax: 085 746 98 25 e-mail: zneiz[malpka]pb[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Joanna Ejdys

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201511B
20147B
20137B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.