ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

EKONOMICKÉ ROZHĽADY/ECONOMIC REVIEW

Issn: 0323-262X
Wydawca: The University of Economics in Bratislava
Www: http://www.euba.sk/department-for-research-and-doctoral-studies/economic-review
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: angielski, czeski, słowacki
Redakcja: The University of Economics in Bratislava ul. Dolnozemská cesta 1 Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava SK tel: +421267291182 e-mail: rozhlady[malpka]euba[kropka]skabc Redaktor naczelny: Rudolf Sivák

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20149B
20139B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.