ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

e-mentor

Issn: 1731-6758
Eissn: 1731-7428
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Www: http://www.e-mentor.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE; MANAGEMENT; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Bibliologia i informatologia, Pedagogika, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ul. al. Niepodległości 162, lok. 150 al. Niepodległości 162, lok. 150 02-554 Warszawa PL tel: 22 564 97 23 e-mail: redakcja[malpka]e-mentor[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marcin Dąbrowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201515B
20149B
20139B
20128B
20118B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.