ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

ACC JOURNAL Science of Economics

Issn: 1803-9782
Wydawca: Technická univerzita v Liberci
Www: http://acc-ern.tul.cz/acc-journal
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Akademické koordinační středisko v ERN (ACC) Redakce časopisu ACC JOURNAL ul. Studentská 1402/2 Studentská 1402/2 461 17 Liberec CZ tel: +420 485 352 318 e-mail: acc-journal[malpka]tul[kropka]czabc Redaktor naczelny: Soňa , Jandová

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.