ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne

Issn: 1895-4421
Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME
Www: http://episteme-nauka.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHITECTURE; HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; AGRICULTURE; BIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Historia, Kulturoznawstwo, Biologia, Architektura i urbanistyka
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME ul. ul. Okólna 28/87 ul. Okólna 28/87 30-669 Kraków Małopolska, Małopolska, PL tel: 508359982 e-mail: episteme[malpka]episteme[kropka]org[kropka]plabc Redaktor naczelny: Zdzisław Szczepanik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.