ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Episteme (UKSW)

Issn: 2081-4801
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Www: http://www.wpk.uksw.edu.pl/node/37
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY; HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; RELIGION; SOCIOLOGY; EDUCATION; SCIENTIFIC DISCIPLINES;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Nauki teologiczne, Prawo kanoniczne, Ekologia, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - UKSW ul. Dewajtis 5 Dewajtis 5 01-815 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 606883444 e-mail: jaroslawsokolowskidr[malpka]poczta[kropka]onet[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jarosław Sokołowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.