ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

ESTUDIOS HISPANICOS

Issn: 0239-6661
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Www: http://www.estudios.uni.wroc.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; ROMANCE; THEATER;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Sztuki teatralne
Języki publikacji: hiszpański, portugalski, kataloński
Redakcja: Zakład Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej ul. pl. Nankiera 4 pl. Nankiera 4 50-140 Wrocław dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 71 375 27 50 fax: 71 375 28 70 e-mail: estudios[malpka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Justyna Ziarkowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201410C
201310C
201210C
201110C
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.