ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury

Issn: 0860-8032
Wydawca: UMCS - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Www: http://www.umcs.lublin.pl/etnolingwistyka
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; FOLKLORE; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; LINGUISTICS;
Dyscypliny naukowe: Etnologia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Wydział Humanistyczny UMCS ul. plac Marii CurieSkłodowskiej 4 A, p. 115 B plac Marii CurieSkłodowskiej 4 A, p. 115 B 20-031 Lublin lubelskie, lubelskie, PL tel: 81 537 27 80 e-mail: mnowosad[malpka]op[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Bartmiński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20147B
20137B
20128B
20118B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.