ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Accounting, Auditing & Accountability Journal

Skrot: ACCOUNT AUDIT ACCOUN
Issn: 0951-3574
Wydawca: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
Www: http://www.emeraldinsight.com
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: University of South Australia ul. Division of Business, School of Commerce Division of Business, School of Commerce City West Campus, GPO Box 2471 Adelaide, SA 5001 Australia tel: +61 8 830 27456 e-mail: aaaj[malpka]unisa[kropka]edu[kropka]auabc Redaktor naczelny: James Guthrie

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201520A
201425A1.1880.00.00171
201320A1.1010.00.00162
20127B
20117B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.