ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Fatigue of Aircraft Structures

Issn: 2081-7738
Wydawca: INSTYTUT LOTNICTWA
Www: http://www.degruyter.com/view/j/fas
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; AEROSPACE; MECHANICAL; MATERIALS SCIENCE; COMPOSITES; MECHANICS; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Budowa i eksploatacja maszyn, Mechanika, Transport
Języki publikacji: angielski
Redakcja: INSTYTUT LOTNICTWA ul. Al. krakowska 110/114 Al. krakowska 110/114 02-256 WARSZAWA PL tel: 695 905 440 e-mail: antekn[malpka]ilot[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Antoni NIEPOKÓLCZYCKI

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.