ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Afro-Egyptian Journal of Infectious and Endemic Diseases

Issn: 2090-7613
Eissn: 2090-7184
Wydawca: Endemic and Tropical Medicine Department ,Faculty of Medicine , Zagazig University, Egypt
Www: http://www.mis.zu.edu.eg/ajied/Home.aspx
Kategorie wg. Thomson-Reuters MEDICINE; GENERAL & INTERNAL;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Zagazig University ul. Al-Kornish Al-Kornish 44519 Zagazig Al-Kornish, Al-Kornish, EG tel: +2 055 230 30 77 e-mail: ajied[malpka]zu[kropka]edu[kropka]egabc Redaktor naczelny: Mohamad El-Khashab

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.