ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

AGH Journal of Mining and Geoengineering

Issn: 2299-257X
Wydawca: Wydawnictwa AGH
Www: http://www.gig.agh.edu.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENVIRONMENTAL STUDIES; CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; MANUFACTURING; MINING & MINERAL PROCESSING;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Budownictwo, Górnictwo i geologia inżynierska, Inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Kwartalnik "AGH Journal of Mining and Geoengineering" ul. al. Mickiewicza 30 al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków Małopolskie, Małopolskie, PL tel: +48 12 617 32 28 fax: +48 12 636 40 38 e-mail: kustra[malpka]agh[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marek Cała

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.