ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Forum Eksploatatora

Issn: 1640-8624
Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp.z o.o.
Www: http://www.seidel-przywecki.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; ECONOMICS; ENVIRONMENTAL STUDIES; LAW; MANAGEMENT; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS; BIOLOGY; BIOPHYSICS; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CHEMISTRY; MULTIDISCIPLINARY; COMPUTER SCIENCE; INFORMATION SYSTEMS; ECOLOGY; EDUCATION; SCIENTIFIC DISCIPLINES; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; ENVIRONMENTAL SCIENCES; MICROBIOLOGY; MICROSCOPY; PARASITOLOGY; TOXICOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Biochemia – dziedzina nauk chemicznych, Chemia, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biologia, Ekologia, Mikrobiologia, Biotechnologia – dziedzina nauk technicznych, Budownictwo, Energetyka, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria chemiczna, Inżynieria środowiska, Mechanika, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych, Kształtowanie środowiska, Instrumentalistyka, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 21 M Ogrodowa 21 M 05-509 Piaseczno/Józefosław Piaseczno/Józefosław woj. mazowieckie, woj. mazowieckie, Polska tel: 22 877 31 88 fax: 22 877 31 88 e-mail: redakcja[malpka]seidel-przywecki[kropka]plabc Redaktor naczelny: Magdalena Seidel-Przywecka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.