ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Forum Oświatowe

Issn: 0867-0323
Wydawca: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Www: http://forumoswiatowe.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; EDUCATION; SPECIAL; FAMILY STUDIES; PSYCHOLOGY; EDUCATIONAL; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. ul. Wagonowa 6, pok. 105 ul. Wagonowa 6, pok. 105 53-609 Wrocław dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 71 358 27 49 fax: 71 358 27 14 e-mail: zamorskabeata[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Bogusława Dorota Gołębniak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20146B
20135B
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.