ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Foundations of Civil and Environmental Engineering

Issn: 1642-9303
Wydawca: Politechnika Poznanska
Www: http://www.fcee.put.poznan.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHITECTURE; ACOUSTICS; ENGINEERING; CIVIL; ENVIRONMENTAL; MECHANICS;
Dyscypliny naukowe: Architektura i urbanistyka, Budownictwo, Górnictwo i geologia inżynierska, Inżynieria środowiska, Mechanika
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej ul. ul. Piotrowo 5 ul. Piotrowo 5 60-965 Poznań Wielkopolskie, Wielkopolskie, PL tel: (0-61) 665-2454 e-mail: fcee[malpka]put[kropka]poznan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Rakowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.