ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

"Fraza". Poezja - proza - esej

Issn: 1230-4832
Wydawca: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza"
Www: http://www.fraza.univ.rzeszow.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; CULTURAL STUDIES; FILM; RADIO; TELEVISION; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; POETRY; THEATER;
Dyscypliny naukowe: Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o sztuce, Sztuki filmowe, Sztuki piękne, Sztuki teatralne
Języki publikacji: polski
Redakcja: Kwartalnik Literacko-Artystyczny "Fraza" ul. ul. Rejtana 16 C loc. 107 ul. Rejtana 16 C loc. 107 35-310 Rzeszów Rzeszów Podkarpackie, Podkarpackie, Polska tel: 17 8721238 e-mail: fraza[malpka]univ[kropka]rzeszow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Magdalena Rabizo-Birek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.