ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Frontiers in Plant Science

Skrot: FRONT PLANT SCI
Issn:
Eissn: 1664-462X
Wydawca: Frontiers Media
Www: http://www.frontiersin.org/Plant_Science
Kategorie wg. Thomson-Reuters PLANT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Biologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Frontiers Media ul. PSE-I PSE-I 1015 Lausanne Switzerland, Switzerland, CH tel: +41 (0) 21 693 92 02 e-mail: plantscience[kropka]editorial[kropka]office[malpka]frontiersin[kropka]orgabc Redaktor naczelny: Richard Jorgensen

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20143.9483.990.016311.168
20139B3.6373.6450.007021.12

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 19/07/2015 - Edycja 2014 Impact Factor ( publikacja w 2015)

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.