ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki

Issn: 1642-2511
Wydawca: Polska Akademia Umiejętności, Kraków
Www: http://www.degruyter.com/view/j/gein?rskey=0mzr7S&result=1&q=geoinformatica%20polonica
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; ENVIRONMENTAL SCIENCES; GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS; GEOSCIENCES; MULTIDISCIPLINARY; REMOTE SENSING;
Dyscypliny naukowe: Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi, Geodezja i kartografia, Górnictwo i geologia inżynierska, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria środowiska
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Al. Mickiewicza 30 Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków małopolskie, małopolskie, PL tel: +48 126172284, 608 390123 fax: +48 12-422-54-22 e-mail: maciasze[malpka]agh[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jadwiga Maciaszek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20145B
20133B
20122B
20112B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.