ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Geomatyka i Inżynieria

Issn: 2082-2952
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Www: http://www.pwszjar.edu.pl/kwartalniki
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENVIRONMENTAL STUDIES; GEOGRAPHY; AGRICULTURAL ENGINEERING; EDUCATION; SCIENTIFIC DISCIPLINES; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; GEOLOGICAL; MULTIDISCIPLINARY; ENVIRONMENTAL SCIENCES; PHYSICAL; GEOSCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Geodezja i kartografia, Inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska, Inżynieria rolnicza
Języki publikacji: polski
Redakcja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. ul. Czarnieckiego 16 ul. Czarnieckiego 16 37-500 Jarosław Podkarpackie, Podkarpackie, Polska tel: 16 624 46 57 e-mail: pwste[malpka]pwste[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Józaf Czaja

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.