ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management

Skrot: GOSPOD SUROWCAMI MIN
Issn: 0860-0953
Eissn: 2299-2324
Wydawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Www: http://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/gospodarka-surowcami-mineralnymi.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters MINERALOGY; MINING & MINERAL PROCESSING; MINING & MINERAL PROCESSING;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi, Górnictwo i geologia inżynierska, Inżynieria środowiska, Kształtowanie środowiska
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ul. Wybickiego 7 Wybickiego 7 31-261 Kraków PL tel: +48 12 63 33 00 fax: +48 12 632 35 24 e-mail: centrum[malpka]min-pan[kropka]krakow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Roman Ney

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201520A
201415A0.540.620.000430.133
201315A0.6320.2980.000390.054
201215A0.3420.1670.00010.014
201115A

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.