ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Górnictwo Odkrywkowe

Issn: 0043-2075
Wydawca: "Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Www: http://poltegor.igo.wroc.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECOLOGY; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; GEOLOGY; MECHANICS; MINING & MINERAL PROCESSING;
Dyscypliny naukowe: Ekologia, Geologia, Budowa i eksploatacja maszyn, Energetyka, Mechanika
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: "Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego ul. Parkowa 25 Parkowa 25 51 - 616 Wrocław woj. dolnośląskie, woj. dolnośląskie, PL tel: (71) 34 88 200 fax: (71) 34 84 320 e-mail: poltegor[malpka]igo[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Renata Skałecka - Klimkiewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20146B
20136B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.