ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Health Culture and Society

Issn: 2161-6590
Wydawca: University of Pittsburgh as part of its D-Scribe Digital Publishing Program
Www: http://hcs.pitt.edu
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENVIRONMENTAL STUDIES; ETHICS; HEALTH POLICY & SERVICES; NURSING; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Socjologia, Medycyna, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: University of Pittsburgh Press ul. 7500 Thomas Blvd. 7500 Thomas Blvd. PA 15260 Pittsburgh US tel: (412) 383-2456 e-mail: d[kropka]reggio[malpka]unochapeco[kropka]edu[kropka]brabc Redaktor naczelny: David Reggio

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.