ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku

Issn: 2299-744X
Wydawca: Wydawnictwo Promocyjne Albatros Szczecin
Www: http://www.us.szc.pl/main.php./aktywnosc
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; ANATOMY & MORPHOLOGY; SPORT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zdrowiu, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie ul. Al. Piastów 40 B, blok 6 Al. Piastów 40 B, blok 6 71-065 Szczecin zachodniopomorskie, zachodniopomorskie, PL tel: +48 91 444 2773 e-mail: aktywnosc[kropka]sekretariat[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Danuta Umiastowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.