ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

HOMO POLITICUS: ROCZNIK POLITOLOGICZNY

Issn: 1896-1770
Wydawca: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Www: http://www.homopoliticus.ahe.lodz.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; PHILOSOPHY; ECONOMICS; INTERNATIONAL RELATIONS; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce, Ekonomia, Nauki o administracji
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905 nr 64 Rewolucji 1905 nr 64 90-222 Łódź łódzkie, łódzkie, Polska tel: 42/6315908 fax: 42/6315908 e-mail: wydawnictwo[malpka]ahe[kropka]lodz[kropka]plabc Redaktor naczelny: Stanisław Tokarski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20152B
20123B
20113B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.