ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Hong Kong Journal of Radiology

Issn: 2223-6619
Eissn: 2307-4620
Wydawca: Hong Kong Academy of Medicine Press
Www: http://www.hkjr.org
Kategorie wg. Thomson-Reuters ONCOLOGY; RADIOLOGY; NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING;
Dyscypliny naukowe: Biologia medyczna, Medycyna
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Hong Kong Academy of Medicine ul. Room 901, 9/F, HKAM Buliding, 99 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong Room 901, 9/F, HKAM Buliding, 99 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong (nil) Hong Kong HK tel: (852) 2871 8822 fax: (852) 2515 9061 e-mail: hkjr[malpka]hkam[kropka]org[kropka]hkabc Redaktor naczelny: Winnie CW Chu

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.