ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Horyzonty Polityki

Issn: 2082-5897
Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
Www: http://www.ignatianum.edu.pl/horyzonty.polityki
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; INTERNATIONAL RELATIONS; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce, Ekonomia, Nauki o administracji
Języki publikacji: polski, angielski, włoski
Redakcja: Akademia Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26 Kopernika 26 31-501 Kraków PL tel: 12 3999 651 fax: 12 3999 501 e-mail: horyzonty[kropka]polityki[malpka]ignatianum[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Wit Pasierbek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.